Om HLF i Nordhordland

HLF Nordhordland teller 321 medlemmer.

HLF høyrslehemma sitt landsforbund, er ein interesseorganisasjon for alle med nedsett høyrsle. HLF har fylkeslag i alle fylke. Frå 2020 går Hordaland og Sogn og Fjordane sine fylkeslag over til eit samla Vestland fylkeslag.

HLF Nordhordland er eit lokallag i Vestland fylke. Våre medlemmer bur i regionen Nordhordland og Gulen. med medlemmer i kommunane Gulen, Masfjorden, Fedje, Austrheim og Alver.

2021 - Styret i HLF Nordhordland.

Edit Jørgenvik,            tlf 41265435
Jarle Vassdal,              tlf  90927421
  Arne Øi                        tlf 97003087
  Toralv Hella                 tlf 91846947
  Tone Åsebø Nordvik  tlf 93034625
  Per Birger Møvik
  Lisbeth S Jakobsen