Styremøte

Styremøte vert gjennomført kvar månad

Årsmøte

Årsmøtet vart gjennomført i mars 2020.

Julebord

Julebord vart gjennomført 23.11.2019.

For 2020 er det ikkje avtala nokon dato for julebord.

Hørselsboksen

Høyrsleboksen er eit system me nyttar til å late publikum teste sin høyrsle.